Plzeň - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Energetické služby

Energetická studie

 

Energetická studie proveditelnosti vyhodnocuje jednotlivé varianty, včetně cenových kalkulací dosažené ekonomické návratnosti. Studie  určuje rozsah nutných opatření spojených se splněním některých dotačních programů.

Energetická studie nemá pevně předepsanou strukturu, proto je zaměřena přesně dle konkrétního požadavku objednatele. Výsledky energetické studie pak slouží jako podklad pro další rozhodování. 

Studie proveditelnosti je dokument potřebný k žádosti z programu zelená úsporám, nebo k žádosti o úvěr, apod.

 

Energetický posudek

Energetický posudek vydává stanovisko k již existujícím energetickým dokumentům, většinou jako oponentní, a to z důvodu zajištění maximální ochrany investice. 

Zadavatel získá přehlednou a výstižnou formou údaje, které chtěl posoudit a možné návrhy i ve variantách. Získá přehled o možných navrhovaných energeticky úsporných opatřeních, jejich účinnosti, nároků na počáteční finanční investici a výsledný ekonomický efekt. Má k dispozici požadované portfólio rozhodovacích informací, na základě kterých může realizovat maximálně efektivní investiční záměr zaměřený na zlepšení účinnosti a úsporu energetického hospodářství u již stojící budovy - rekonstrukce nebo pro vyprojektování energeticky optimálního projektu nové stavby.