Plzeň - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Energetické služby

Moderní energetika

Kdy hovoříme o moderní energetice? O moderní energetice hovoříme často v souvislosti se stále rostoucími požadavky na úsporu energie, vznikající na primární nebo sekundární straně. Energetice jako oboru a energetickým celkům se v posledních několika letech snižuje neustále inovační období, zdálky připomínající technologicko-inovační cyklus v IT průmyslu. Stále plně fungující energetická díla, bezporuchová, splňující platné elektrotechnické předpisy i ekologické limity jsou čím dál více odstavovány a plně nebo částečně rekonstruovány, zdánlivě jen proto, že nesplňují požadavky na maximální účinnost a efektivnost.

Jaké technologie se nejčastěji představují po pojmem moderní energetiky?

Tepelná čerpadla na výrobu tepla z elektřiny

Fotovoltaické systémy na výrobu elektřiny ze slunečního záření

Termické solární systémy na výrobu tepla ze slunečního záření

Kogenerační systémy na výrobu tepla i elektřiny

Kondenzační plynové kotle na výrobu tepla

Hybridní systémy (kombinace neméně dvou uvedených systémů)

 

Stará energetická díla proto morálně zastarávají rychleji, navíc s počtem nových energetických inovací klesá i cena nejmodernějších systémů na cenovou úroveň, při níž se vyplatí výměna staršího zařízení před ekonomickou výměnou.

Ekonomické návratnosti samostatných energetických systémů začínají s návratností od 3 let, při využití hybridních systémů lze dosáhnout podstatného snížení celkové návratnosti i u velkých systémů na výrobu tepla.

Varianty moderní energetiky umožňují běžně dosáhovat hranice 0,70 Kč/kWh a jsou proto někdy označovány jako alternativní zdroje energie.

Ochutnejte a poznejte sílu moderní energie!

Znáte možnosti moderního vytápění ?

Tepelná čerpadla CNE Kogenerace a mikrokogenerace CNE
  Kondenzační plynové kotle CNE

 Víte, kolik platíte za 1 kWh tepla?