Plzeň - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Energetické služby

Energetické služby

Energetické služby

Poskytování energetických služeb je žádanou, potřebnou a úzce odbornou skupinou prací, které v dnešní době ocení jak domácnosti, podnikatelé nebo veřejný sektor. Cílem energetických služeb je hledání správného a profesně optimalizovaného řešení. Výsledkem je realizace zvoleného a vyprojektovaného efektivního řešení na klíč a poskytováním záruční i pozáruční péče.

 

Průkazy energetické
náročnosti budovy

Průkazy energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy podle metody stanovené vyhláškou 148/2007 Sb. (bude novelizována od 1.4.2013).

Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení. 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) obsahuje protokol o energetické náročnosti budovy a grafické znázornění. Grafická klasifikace je rozdělena do tříd
A-G.

Průkaz energetické náročnosti budovy je obvykle zpracováván pro domácnosti, veřejnoprávní subjekty na základě novely zákona o hospodaření s energií.       

                       >> více informací

 

Energetický audit jako volba správné varianty

Energetický audit

Energetický audit hodnotí energetickou náročnost budovy nebo energetických systémů.

Energetický audit je objektivní a nezávislé posouzení předmětu auditu z titulu energetické náročnosti a ekonomické efektivnosti. 

Hlavní části energetického auditu:

  • Vyhodnocení současného stavu 
  • Stanovení technicky dosažitelných opatření
  • Návrhy opatření
  • Ekonomické zhodnocení
  • Doporučení
  • Okrajové podmínky energetického auditu

Typickým zákazníkem energetického auditu jsou z řad podnikatelské veřejnosti nebo veřejnoprávních subjektů. Jedině energetický audit totiž zaručuje nestrannost pohledu.

                         >> více informací

 

Energetické studie a posudky

Energetické posudky a studie

Energetická studie proveditelnosti vyhodnocuje jednotlivé varianty, včetně cenových kalkulací a dosažené ekonomické

návratnosti. Studie určuje rozsah nutných opatření spojených se splněním některých dotačních programů.

Studie proveditelnosti je dokument potřebný k žádosti z programu zelená úsporám, nebo k žádosti o úvěr, apod.

Energetický posudek vydává stanovisko k již existujícím energetickým dokumentům, z důvodu maximální ochrany investice.

 >> více informací

 

Územní energetické studie k rozvoji měst a regionů

územní energetické studie

Územní energetická koncepce vytváří kraj, mikroregion, město, městys, obec budoucí podmínky pro  hospodárné nakládání s energií v území.

Územní energetická koncepce analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, potenciál energetických úspor, využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro  efektivní energetické hospodářství území výhledem zpravidla na 20 let.

Vychází při tom ze Státní energetické koncepce, územního plánu území a z potřeb hospodářského a  společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji.

 >> více informací

Úspory energie na pořadu dne

úspory energie

Energetická díla morálně zastarávají rychleji, navíc s počtem nových energetických inovací klesá i cena nejmodernějších systémů na cenovou úroveň, při níž se vyplatí výměna staršího zařízení před ekonomickou výměnou.

Ekonomické návratnosti energetických systémů začínají s návratností od 3 let, při využití hybridních systémů lze dosáhnout podstatného snížení celkové návratnosti i u velkých systémů na výrobu tepla.

Varianty moderní energetiky umožňují běžně dosahovat hranice 0,70 Kč/kWh za vyrobené teplo.

 >> vice informací

 

Energetický management

Energetický management

 
Energetický management je řídicí proces pro zajišťování energetických potřeb.
Cílem energetického managementu je zajištění hospodárného, spolehlivého a ohleduplného provozu k životnímu prostředí při pokrytí všech energetických potřeb.
 
Cíle energetického managementu:
optimalizace spotřeby energie a médií

optimalizace výroby či dodávky energie a médií

Základní činnosti energetického managementu jsou monitorování, analýza a  vyhodnocení, plánování a realizace opatření, kontroly realizace.

 

Zpracování energetických projektů

Zpracování energetických projektů

Nabízené projekční služby jsou směřovány především do oblasti komplexních dodávek projektů alternativních zdrojů energie.

Jsme dodavateli projektů všech stupňů a to pro dodávky tepla, chladu, teplé užitkové vody, dodávky a rozvodu elektřiny nebo jejich kombinace.

Projektujeme fotovoltaické elektrárny, solárně-termické systémy, tepelná čerpadla, mikrokogenerace, veřejného osvětlení.

>> více informací

   

Velkoobchod 
energetickými komponenty

Velkoobchod energetickým sortimentem CNE

Díky realizaci energetických projektů
nabízíme velkoobchodní prodej z energetického sortimentu.

Zastupované značky a výrobci:

Fotovoltaika
CSI (Canadian Solar Inc.), WINAICO, Conergy, Schott, Sanyo, ALEO, NexPower,  SOLON,
Fronius, SMA, Kostal

Tepelná čerpadla
NIBE, Viessmann

Kogenerační jednotky
Viessmann, TEDOM

>> více informací

 

Montáže a servis energetických zařízení

Montáže a servis energetických zařízení

Provádíme montáže fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů, tepelných čerpadel a kogenerace.

Montáže probíhají vždy s ohledem na konkrétní situaci v místě instalace a přání zákazníka. 

Instalace jsou realizovány vždy v souladu s platnými bezpečnostními předpisy i montážními návody výrobců jednotlivých komponent celého systému.

Pouze sladěnou, důslednou a kvalitně odvedenou montáží, lze docílit požadované 100% funkčnosti, maximalizace užitku a dlouhé životnosti zařízení.

>> více informací