Plzeň - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla kaskáda CNE

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla dokáží odebrat teplo z prostředí a využít ho pro ohřev otopné vody nebo teplé užitkové vody.

Tepelná čerpadla vzduch - voda

tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo z okolního vzduchu pomocí výkonného, ovšem velmi tichého, ventilátoru venkovní jednotky.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch ohřívají otopnou vodu na maximální teploty do 65°C.

Průměrný roční topný faktor se pohybuje nad hodnotou 3.

Topný faktor se snižuje společně se snižující se teplotou okolního vzduchu.

Tepelná čerpadla vzduch-voda pracují do teplot okolí kolem -20°C.

 

>> více informací

 

Tepelná čerpadla
země - voda

tepelné čerpadlo země-voda

Tepelná čerpadla země-voda odebírají teplo z půdy a to pomocí hlubinného vrtu nebo plošného kolektoru.

Hlubinný vrt mívá hloubku až 100m a při potřebě většího výkonu tepelného čerpadla je možno použít více vrtů.

Plošný kolektor je levnější a lze ho vybudovat i svépomocí. Základním předpokladem pro použití plošného kolektoru je dostatečně velký pozemek.

Tepelná čerpadla země-voda pracují s prakticky konstatním topným faktorem (COP) po celý rok.
COP může přesáhnout hodnotu 4.

 

>> více informací

 

Dvoustupňová tepelná čerpadla

Vysokoteplotní tepelná čerpadlo

Vysokoteplotní dvoustupňová tepelná čerpadla umožňují dosáhnout teplotu v otopném systému až 85°C, což z nich dělá ideální náhradu za plynové kotle.

 

Vysoký topný faktor se docílí díky tomu, že oba kompresory pracují v podmínkách, kdy dosahují maximální účinnosti.

>> více informací

 

Ventilační tepelná čerpadla

 ventilační tepelná čerpadla

Ventilační teplená čerpadla najdou své uplatnění především v pasivní výstavbě, kde je nezbytné řízené větrání.
Pasivní domy mají navíc velmi malé teplené ztráty a tak jsou pro ně konvenční tepelná čerpadla příliš výkonná.

Díky ventilačnímu tepelnému čerpadlu je zajištěno odpovídající větrání a teplo z odpadního vzduchu je využito k ohřevu teplé vody a otopného systému.

>> více informací

 


 

Tepelná čerpdla
voda - voda

tepelná čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda najdou své využití v oblastech s dostatkem spodní nebo povrchové vody.

Standardním řešením jsou dvě studny, jedna pro sání vody, ze které je odebíráno teplo, a druhá, do které je voda navracena.

Vzhledem k tomu, že vodu nelze oproti vzduchu ochladit pod bod mrazu, existuje zde omezení v maximálním tepelném spádu mezi teplosměnným médiem a vodou. Je proto potřeba dostatečný průtok vody.

>> vice informací