Navigace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

QR kód

Kontaktní informace o CNE.

kontaktní informace pro Vaše mobilní zařízení

klikněte na obrázek pro zvětšení

Zakládající člen ČFA

Jsme členem České fotovoltaické asociace, o. s.

Člen AVTČ

Jsme členem Asociace pro využití tepelných čerpadel

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 7. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 14. 7. 2020, 17:16:43
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

Změny v programu NZÚ


Změny v programu Nová zelená úsporám vyhlášen​y

 
V závěru měsíce února byly vyhlášeny nové metodické pokyny a změny pro upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek programu Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY.
 

Změny se týkají podoblasti podpory C.3 :

  • instalace solárních termických systémů
  • instalace fotovoltaických systémů

Podrobnosti ke změně naleznete v přiloženém souboru ZDE.

Připravili jsme pro vás nové verze výpočetních nástrojů, které zjednodušují a zpřehledňují zadávání vstupních dat a také odstraňují drobné výpočtové nepřesnosti. Například do každého pole, do kterého se zadávají vstupní hodnoty, byly přidány krátké nápovědy pro správné zadávání hodnot, některé vstupní hodnoty byly nastaveny jako výchozí, nebo s nimi nástroj už automaticky počítá.

Všechny provedené změny najdete v podrobném přehledu na samostatném listu přímo v každém výpočetním nástroji.

Předchozí verze výpočetních nástrojů budou i nadále akceptovány. Pokud tedy máte výpočet již hotový s použitím předchozí verze, není třeba ho měnit.

Výstup z těchto výpočetních nástrojů je pro oblasti podpory C.3.1, C.3.2 a C.3.3 povinnou přílohou k energetickému hodnocení.

Výpočetní nástroj pro bilancování solárních fotovoltaických systémů
Výpočetní nástroj pro bilancování solárních termických systémů


6. 3. 2016

Seminář asociace Mikroturbín


Seminář asociace MIKROTURBÍN

dovolujeme si Vás a Vaše kolegy jménem Rady Asociace pozvat na 6. seminář Asociace Mikroturbín, který se uskuteční ve čtvrtek 17. března od 9 hod v Kolíně.Výsledek obrázku pro asociace mikroturbín

Mikroturbíny jsou ekologickým, perspektivním zdrojem elektřiny, tepla i chladu, náhradními zdroji energií do měst, do biostanic, jejich čisté spaliny mohou sušit výrobky atd.

Předběžný Program Semináře ZDE.


7. 2. 2016

Přípravné kurzy k profesní zkoušce z fotovoltaiky pokračují


Přípravný lednový kurz k profesní zkoušce již připravil úspěšně první zájemce

Ve dnech 26.-27.1.2016 proběhl dvoudenní přípravný kurz k odborné profesní kvalifikační zkoušce „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Všichni účastníci kurzu nejenže obdrželi certifikát o absolvování kursu, nýbrž na navazující zkoušce všichni z přihlášených úspěšně zkoušku složili.

Pro přípravné kurzy ke zkoušce profesní kvalifikace je vypsán únorový termín:


23.-24.2.2016 (úterý, středa)

 

Zájemci o přípravný kurz ke zkoušce vyplní přihlášku a zašlou ji na uvedenou adresu v přihlášce. Bližší informace o programu a průběhu přípravných kurzů naleznete na webu České fotovoltaické asociace www.CEFAS.cz v sekci PROFESNÍ KVALIFIKACE. Pro případné zájemce upozorňujeme, že je možné navázat na kurz vykonáním zkoušky v bezprostředně navazujícím termínu 26.2.2016.


5. 2. 2016

ČFA uveřejňuje fotovoltaické profesionály


Úspěšní fotovoltaičtí profesionálové jsou již na webu České fotovoltaické asociace pravidelně uveřejňovány

Česká fotovoltaická asociace Zkoušky profesionálůPodle sdělení ČFA byla zprovozněna webová adresa, na které jsou umístěny marketingové informace o úspěšných uchazečích, kteří složili zkoušku „Elektromontér fotovoltaických systémů“ a současně požádali o zveřejnění dodaných informací. Kromě kontaktní fyzické osoby může být uveřejňován i název právnické osoby, v nichž takto prověřené osoby pracují. Uveřejnění těchto informací je zdarma.

Aktuální seznam ověřených fotovoltaikcých profesionálů naleznete na adrese http://www.cefas.cz/certifikovanefirmy/.

Nezapomeňte proto zadat i Vy své marketingové údaje ihned po složení zkoušky. Záznam je cela ZDARMA.


5. 2. 2016

Změny v systému CS OTE od 1.1.2016


Změny v systému OTE od 1.1.2016

V měsíčním výkazu CS OTE pro podporované zdroje jsou od prvního vykazovaného měsíce tyto změny:

  • GCR_15A/B/C/D – hodnota rezervovaného příkonu v OM evidovaná distributorem (jen pro informaci z důvodu přechodu na kapacitní platby od roku 2017)

  • DG_25 – odstranění položky z důvodu zániku podpory decentrální výroby po 31.12.2015

  • RES_13A/B/C/D – odběr elektřiny, která je užita pro vlastní technologickou spotřebu výrobny

  • Nově doplněn automatický dopočet celkové i lokální spotřeby, není tedy nic nutno ručně počítat!

http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/logo-ote/files/Logo_OTE.jpgDefinice technologické vlastní spotřeby: definována je jako spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Na technologickou vlastní spotřebu elektřiny nelze uplatnit podporu formou výkupních cen ani zelených bonusů.


5. 2. 2016

Nová vyhláška o připojení mikrozdrojů na světě


Vyhláška o podmínkách připojení č.16/2016 Sb. k elektrizační soustavě

S účinností od 1.února 2016 platí nová vyhláška o připojení, která mimo jiné nově řeší mimo jiné i připojování tzv. mikrozdrojů - zdrojů do výkonu 10kW, v tzv.bezlicenčním pásmu pro konečné spotřebitele a v souvislosti s rozvojem nových střešních fotovoltaických elektráren.

v § 16 Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě:

(1) Zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj na hladině nízkého napětí.

(2) Podmínkami připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě jsou

a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance podle odstavce 3,

b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,

c) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a

d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení, přičemž rezervovaný výkon je roven nule.

(3) Žadatel zajistí změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě podle české technické normy osobou s odbornou způsobilostí. Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek podle § 3 odst. 1.

(4) Žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podává žadatel provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení ve zjednodušeném režimu jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce. Součástí žádosti je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.

(5) Provozovatel distribuční soustavy posoudí úplnost údajů uvedených v žádosti podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Nejsou-li údaje úplné nebo v souladu s požadavky odstavce 2 písm. a) až c), vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována. V opačném případě zašle žadateli návrh smlouvy o připojení nejpozději do 20 dnů od obdržení úplné žádosti o uzavření smlouvy o připojení.


5. 2. 2016

Co přinese nová tarifní struktura?


Nová tarifní struktura. Hrozba nebo příležitost?

Konference „Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?" 

Nová tarifní struktura ERÚbude prvním krokem Energetického regulačního úřadu ke spuštění informační kampaně a veřejného konzultačního procesu k novému tarifnímu systému s předpokládaným termínem spuštění od začátku roku 2017. Konference je určena především představitelům z řad obchodníků s elektřinou, provozovatelů distribučních soustav, výrobců elektřiny, maloodběratelů, velkoodběratelů a dalším elektroenergetickým odborníkům. 

V dopolední fázi zahájí konferenci představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Představeny budou informační webové stránky k novému tarifnímu systému včetně konzultačního procesu. Následovat budou informace o vzniku nové tarifní struktury (hlavní důvody a podmínky tvorby), základní podmínky výpočtu a srovnání se zahraničím. Odpoledne konference přinese informace o nové tarifní struktuře z pohledu jednotlivých účastníků trhu s elektřinou. 

Místem konání bude Kongresové centrum Praha a konference proběhne 21. ledna 2016.

Dovolte mi Vás informovat, že příspěvek partnerských společností umožnil Comeniu výrazně snížit registrační poplatek na konferenci „Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?" s podtitulkem "První oficiální informace o úpravě tarifů v elektroenergetickém sektoru po téměř 15 letech a spuštění veřejného konzultačního procesu". Nově je registrace pro jednu osobu ve výši 1.950,- Kč bez DPH (21%).

Informace, program a možnost registrace na konferenci naleznete na novetarify.comenius.cz. Kapacita sálu je omezena a organizátor si vyhrazuje právo ukončit registraci.


15. 1. 2016

Dvoudenní seminář "Elektromontér FVS" již spatřil světlo světa


Dvoudenní seminář "Elektromontér fotovoltaických systémů" pro rozšíření kvalifikace a zároveň odborná elektro příprava ke zkouškám NSK

Zveme Vás na přípravný kurz k odborné profesní kvalifikační zkoušce „Elektromontér fotovoltaických systémů“,který připravila ČFA jako dvoudenní seminář v celkovém počtu 16 hodin, podle §10 zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Kurz je vhodný pro profesionály s dlouhou zkušeností v elektrotechnice, ale nemaje mnoho praktických či teoretických znalostí fotovoltaiky, elektrikáře, projektanty elektro, techniky a inženýry TZB, manažery všech úrovní OZE a DZE.


Výuka i praktické ukázky probíhají v prostorách VOŠ a SPŠE Plzeň (ve fotovoltaické laboratoři) a součástí ceny za školení je zahrnuto celodenní stravování. Pro mimoplzeňské je možné po dohodě zajistit ubytování v přilehlých domovech mládeže, kde je část objektu provozována jako hotelové zařízení i pro hosty školy.


•    Úvod do problematiky fotovoltaiky a úloha FVS v ASEK ČR.
•    Fotovoltaika součástí domácí i firemní energetiky. Dotační možnosti FVS v ČR.
•    Základní schéma FVS a jeho součásti. Exkurze FVS s výkladem.
•    Navrhování a dimenzování FVS. Výpočty energetických zisků. Samostatný návrh FVS.
•    Podmínky připojování FVS do DS.Stavební legislativa malých střešních instalací.
•    Ochrana FVS před bleskem a přepětím. Přepěťové ochrany FVS.
•    Konstrukční FV systémy a jejich použití. Ukázky konstrukčních systémů.
•    Bezpečnost práce při montáži FVS. 
Na závěr kurzu proběhne i ověření získaných znalostí písemným testem a každý uchazeč obdrží certifikát o absolvování přípravného kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace „Elektromontér FVS“.

Pro přípravné kurzy ke zkoušce profesní kvalifikace jsou vypsány následující termíny:
01/2016    26.-27.1.2016
02/2016    23.-24.2.2016

 
Cena za dvoudenní kurz je 10900,- Kč bez DPH. Kapacita kurzu je omezená. Celková časová náročnost kurzu je 16 hodin. Začátek vždy od 09,00 hod., ukončení v 17,15 hod. Kurz probíhá v Plzni, Koterovská 828/85, na VOŠ a SPŠE Plzeň. Účastníci obdrží písemné i elektronické materiály k přednášené problematice.


Praktické zkušenosti si účastníci kurzu ověří v praxi i na fotovoltaickém polygonu, zkouškami z návrhu, konstrukcí FV systémů, jeho zapojením a nejčastějšími poruchami. Výukový seminář bude zakončen testem na ověření získaných znalostí. Česká fotovoltaická asociace, o.s. spustila od listopadu 2015 zkoušky k získání profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“ a do konce roku 2015 prošlo zatím úspěšně zkouškami na cca třicet uchazečů. Aktuální stav je cca čtyřicet úspěšných uchazečů.

Zájemci o přípravný kurz ke zkoušce vyplní přihlášku a zašlou ji na uvedenou adresu v přihlášce. Bližší aktuální informace o dalších termínech přípravných kurzů naleznete na webu České fotovoltaické asociace www.CEFAS.cz v sekci PROFESNÍ KVALIFIKACE.

Pro případné zájemce upozorňujeme, že je možné navázat na kurz vykonáním zkoušky v bezprostředně navazujícím termínu 29.1.2016.

 

PARTNEREM FV POLYGONU

 

FRONIUS

výrobce střídačů pro fotovoltaiku


14. 1. 2016

Dotační možnosti pro bytové domy


Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: Energetické úspory v bytových domech

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Eurocentra Praha ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky s názvem "Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: Energetické úspory v bytových domech“ Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR – zprostředkujícího subjektu IROP Mgr. Dominika Mikulášová a Mgr. Jan Veselský.

Seminář se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 10 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. 

Podrobný program semináře ZDE. Svoji účast prosím potvrzujte do 11. ledna 2016 na adrese gebauerova@euroskop.cz.


5. 1. 2016

Podpora zbylým podporovaným zdrojům vyhlášena!


Podpora pro podporované a obnovitelné zdroje byla vyhlášena

Dne 29.prosince 2015 bylo podepsáno nové cenové rozhodnutí č.9/2015, který, se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, jež mimo jiné stabnovuje výši podpory pro podporované a obnovitelné zdroje energie, které byly dle platné licence uvedeny do provozu v letech 2006 až 2012 včetně a doposud podporu pobíraly.

Cenové rozhodnutí budy vydáno prostřednictvím Portálu veřejné správy v Energetickém regulačním věštníku a následně zveřejněno na webových stránkách ERÚ.

Zdroj ERÚ.


29. 12. 2015
Archiv

Stránka