Navigace

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

QR kód

Kontaktní informace o CNE.

kontaktní informace pro Vaše mobilní zařízení

klikněte na obrázek pro zvětšení

Zakládající člen ČFA

Jsme členem České fotovoltaické asociace, o. s.

Člen AVTČ

Jsme členem Asociace pro využití tepelných čerpadel

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 6. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 24. 6. 2024, 18:25:24
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Fotovoltaické elektrárny

Časté dotazy pro fotovoltaické elektrárny


Lze provozovat zcela bez licence a bez povolení distribuční společnosti?
Mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v exkluzivním rozhovoru pro portál Solarninovinky.cz, PhDr. Jarmila Lehnerová, potvrdila, že malou střešní fotovoltaickou elektrárnu lze provozovat zcela bez licence a bez povolení distribuční společnosti. Týká se to ovšem FVE v ostrovním provozu, na kterou se nebude vztahovat poskytování státní podpory.

 

Porouchal se mě fotovoltaický panel. Mohu ho vyměnit za jiný typ? Je třeba někde žádat o souhlas nebo mohu jen fyzicky vyměnit dané zařízení?
Výměna fotovoltaického panelu, nemá vliv na změnu v licenci.
Platí za předpokladu dodržení stejného výkonu. V případě jiné náhrady je zapotřebí řešit i zapojení výkonově jiného panelu do konrétní větve a posoudit zda je to možné. Doporučuji analýzu výměny předem konzultovat či si nechat navrhnout od odborné firmy, včetně posouzení energetických následků po této výměně (př. nižší výnos). V případě jiného výkonu panelu je zapotřebí nahlásit změnu celkového výkonu fotovoltaické elektrárny na ERÚ.

 

Od okamžiku zavedení dodatečného zdanění solární energie mám finanční problémy se splácením úvěrů na její výstavbu, která je financována bankovním úvěrem. Elektrárnu provozuji jako fyzická osoba. Je možno FVE převést či prodat jiné fyzické nebo právnické osobě? (která bude dále FVE provozovat?)
Výrobnu může podle ERÚ provozovat nájemce, nebo ji můžete prodat. Situaci je třeba ošetřit zrušením stávající licence a požádáním o novou licenci, která již bude vystavena na nový subjekt. Oba úkony je zapotřebí řešit současně. Srážkovou daň bude hradit ten subjekt, který je držitelem licence a vzniká mu nárok na podporu.

 

Potřebuji vyměnit stávající střídač (lepší účinnost, porucha) na mojí fotovoltaické elektrárně za jiný typ o stejném výkonu, který by nahradil stávající střídač. Je třeba požádat o změnu nebo je možné jen fyzicky vyměnit dané zařízení za jiné?
Výměna střídače (-ů) nemá vliv na změnu v licenci a není nutné žádné povolení. Návrh a ověření možné výměny bych v každém případě nechal na odborné firmě. Ne každý střídač je kompatabilní s již nainstalovanými fotovoltaickými panely.

V roce 2010 jsem postavil a zprovoznil ostrovní FVE. Kvůli trvajícímu stop-stavu pro připojování nových špičkových zdrojů jsem nemohl elektrárnu připojit do distribuční sítě. Pokud dojde k odvolání stop-stavu a elektrárna bude připojena do DS ještě v roce 2011, jaká bude pro mne platit výkupní cena? Nedojde v takovém případě k porušení podmínky 15-leté návratnosti mé investice do FVE na základě stávajícího zákona?
Zachování 15-ti leté návratnosti investice má být i v nově připravované legislativě zachována.Otázka výše výkupní ceny však není tak jednoduchá. V roce 2010 došlo sice ke stanovení výkupní ceny platné pro rok 2010, bohužel v závěru roku došlo novelizací od 1.1.2011 ke ztrátě podpory ostrovních systémů. Tato otázka bude muset býti řešena v přechodných ustanoveních nového zákona.

Chci objednat postavení vlastní malé domácí střešní  fotovoltaické elektrárny, provozovat ji za účelem výroby ekologické elektřiny pro moji vlastní spotřebu.  FVE bude provozována zcela bez nároku na státní podporu (žádné výkupní ceny či zelené bonusy). Protože FVE nebude provozována za účelem dosažení zisku v rámci podnikání, ale výhradně za účelem dosažení úspor, na podobném principu jako dnes funguje nedotovaná fototermika. Je možno v tomto případě provozovat tuto FVE bez licence od ERÚ?
FVE bude oddělena od distribuční sítě galvanicky, tj. bude provozována v ostrovním provozu. Lze FVE uvést do provozu a provozovat bez souhlasu příslušné distribuční společnosti (ČEZ, PRE, EON) ?
Licenci na provozování nepotřebujete. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Je-li tato podmínka splněna, další již upravuje energetický zákon, v § 3 odst.1 je mimo jiné výroba elektřiny a podnikat v energetických odvětvích na území ČR je možné pouze na základě licence udělené ERÚ. Dosažení úspor není podnikáním a proto licenci od ERÚ nepotřebujete.
Výrobnu, která je galvanicky oddělena od elektrizační soustavy, lze uvést do provozu bez souhlasu či povolení od místně příslušné distribuční společnosti. Výrobna nemá podle novely zákona č. 330/2010 Sb. nárok na žádnou podporu.

Jsou poskytovány nějaké dotace na fotovoltaické elektrárny ze Státního fondu životního prostředí? 
Pro rok 2011 nejsou poskytovány ani vyhlášeny žádné dotační tituly! 

Mohu obdržet komunální dotace od jiných institucí?
Ne. Některá města jako Praha, Plzeň a jiná vyplácela v minulosti komunální dotace cca od výše 80.000 až 100.000 Kč na jedno zařízení a to podle přesně stanovených podmínek.

Je na dotaci právní nárok?
Ne, na žádný typ dotace není právní nárok !

Nebudu mít s výstavbou FV elektrárny administrativní povinnosti a starosti?
Ne, veškerou administraci za vás připravíme a zařídíme na základě předané plné moci.

Co je to zelený bonus?
Zelený bonus je v současnosti nejvýhodnější forma prodeje vyrobené elektrické energie distribuční společnosti (ČEZ, EON, PRE). Vyrobenou elektrickou energii z fotovoltaické elektrárny (FVE) nejdříve přednostně spotřebujete pro sebe - za to obdržíte od distribuční společnosti částku 6,50 Kč/kWh. V ten okamžik nejste nuceni nakupovat elektřinu od distributora (ze sítě), protože máte pokrytou vlastní spotřebu z elektrárny a celkem nyní ušetříte 6,50 + hodnotu vaší stávající nakupované spotřeby (cca 5 Kč/kWh). Do budoucna ušetříte tím více, čím bude elektřina zdražovat – tím se stáváte energeticky nezávislým!

Je cena za vybudování elektrárny na klíč konečná?
K ceně, kterou vám vypočte na základě poskytnutých informací obchodní reprezentant připočtěte správní poplatky, které nejsou v této ceně započteny. Vzhledem k tomu, že se poplatky mohou do budoucna měnit, nejsou tyto v ceně zahrnuty.

Budu vlastnit postavením fotovoltaické elektrárny živnostenský list?
Ne, Energetický regulační úřad vám pouze vystaví licenci a přidělí vám identifikační číslo (IČO), za předpokladu že již samostatně podnikáte jako fyzická osoba, bude použito vaše stávající IČO.

Je nějaký nejvhodnější sklon a orientace umístění fotovoltaických panelů?
Ano, pro maximální energetický zisk platí v České republice orientace přesně na JIH se sklonem panelů 35 stupňů. V praxi jsou však tyto podmínky obtížně splnitelné u již postavených rodinných domů, proto pro efektivní využívání fotovoltaických střešních systémů jako ekonomicky vhodné jsou uváděny hodnoty rozmezí sklonu střechy mezi 20 až 45 stupni a orientace panelů v rozmezí 25 stupňů odchylky od jihu.

Nebude mi zatékat do střechy po vlastní instalaci FV elektrárny?
Ne, nebude. Na každou střechu jsou různé typy konstrukcí a uchycení, které mají mezinárodní certifikáty a používají se již několik let a konstrukce jsou ověřeny na několika desítkách tisíc střech.

Nenaruší se statika střechy?
Ne, instalace fotovoltaického systému zabere na plochu 1 m2 dodatečně cca 15 kg, což obecně nenaruší vaší statiku střechy. Při prohlídce vaší střechy naším technikem vám bude v případě pochybností doporučeno provedení statického výpočtu zatížení střechy. Statický výpočet vám na vaši žádost také zajistíme.

Jak trvá dlouho samotná instalace FV elektrárny?
Záleží na instalovaném výkonu, zpravidla se však pohybuje od 2 do 5 pracovních dnů.

Jaká je doba na vyřízení administrace po nainstalování a zprovoznění elektrárny?
2-6 týdnů.

Potřebuji pro instalaci střešní FVE stavební povolení nebo stavební ohlášení ve smyslu stavebního zákona?
V případě, že je elektrárna nainstalována na střeše rodinného domu, není zpravidla potřeba stavební ohláška ani stavební povolení. Podle Stavebního zákona § 103, odst. 1, písm b), č. 4).

Jsou kladeny nějaké zvláštní nároky na měnič?
Ano, podle nejlepších zkušeností z realizací je potřeba minimalizovat vzdálenost mezi panely a měničem a současně splnit i požadavek dobrého odvětrání měniče. Návrh umístění měniče a sladění měniče s panely vám provedeme našim projektantem v rámci projektu výstavby FVE.

Panely leží přímo na krytině nebo je mezi krytinou a panelem mezera?
Panely jsou umístěné podle typu konstrukce několik centimetrů nad vlastní krytinou.

Dají se panely integrovat místo krytiny například u novostaveb?
Ano, v dnešní době existují i tato řešení. Vzhledem k tomu, že tato řešení nemají za sebou větší časové odstupy a zkušenosti, neinstalujeme je dříve, než po spolupráci s projektantem novostavby a dodavatelem (výrobcem) střešní krytiny. V současné době jsou však tyto systémy dražší než klasická instalace na střešní krytinu.

Jak zjišťuje distribuční společnost vlastní spotřebu, zelený bonus a prodávaný přebytek elektřiny?
Namísto vašeho současného elektrického měření (tzv. hlavních hodin) vám distribuční společnost vymění tyto hodiny za 4-kvadrantové, které měří toky a odtoky energií oběma směry. K měniči dodáváme druhé hodiny (certifikovaný elektroměr), které měří výrobu zeleného bonusu. Na základě jeho hodnot, budete fakturovat výrobu distribuční společnosti.

Je možné fotovoltaické systémy pojistit?
Ano, FVE systém se dá pojistit proti vandalismu, přírodním živlům i krádeži. Jako nejvhodnější finanční varianta je začlenění hodnoty FVE do již pojištěné nemovitosti. Je však možné pojistit FVE samostatně a sjednat zcela odchylné podmínky od režimu pojištění domu.

Jakým způsobem se sníží vyráběný výkon FVE při orientaci + nebo – 45 st. od jihu?
Roční pokles vyrobené elektřiny bude o cca 5%.

Jakým způsobem se sníží vyráběný výkon FVE při orientaci střechy na východ, západ?
Roční pokles vyrobené elektřiny bude o cca 25%.

Jakým způsobem se sníží vyráběný výkon FVE, pokud je sklon střechy od 0 do 15 stupňů?
Roční pokles vyrobené elektřiny bude o cca 12%.

Jakým způsobem se sníží vyráběný výkon FVE, pokud je sklon střechy od 50 do 70 stupňů?
Roční pokles vyrobené elektřiny bude o cca 14%.

Jakým způsobem se sníží vyráběný výkon FVE, pokud je sklon střechy 90 stupňů (nebo přímá montáž na fasádu)?
Roční pokles vyrobené elektřiny bude o cca 32%.

Jakým způsobem se sníží vyráběný výkon FVE, pokud je sklon střechy jiný než doporučovaný a orientace střechy je jiná než doporučovaná?
Roční pokles vyrobené elektřiny bude menší o redukovaný pokles výkonu ze sklonu střechy a redukovaný o pokles z orientace střechy.

Celkový pokles výroby elektřiny = Pokles ze sklonu střechy * Pokles z orientace střechy

Příklad: Rodinný dům má střechu orientovanou 45 stupňů od jihu, sklon střechy je 10 stupňů. Vypočtěte celkový pokles výroby elektřiny.
Celkový pokles výroby elektřiny = 1 – (0,95 x 0,88) = 1-0,836 = 16,4 %

V případě že mám dům s orientací na východ či západ jsou jiné možnosti řešení na eliminaci poklesu vyrobené elektřiny?
Nedoporučujeme používat vůbec monokrystalické panely, na východní nebo západní stranu lze umístit i polykrystalické panely. V současnosti nejlepším ekonomickým řešením je použití amorfních panelů, dosáhneme tím minimalizaci ztrát vyrobené elektřiny. Amorfní články dokáží vyrábět více elektřiny při horších světelných podmínkách, což je předurčuje pro tato řešení. Nevýhodou amorfních panelů však je, že potřebují více plochy než ostatní typy panelů (až 2 krát více).

Jak dlouho mohu odepisovat investici do fotovoltaické elektrárny?
Odpis podle přílohy k zákonu o daních z příjmu je standardně 5 let a to ve 2.odpisové skupině. V případě, že se nejedná o instalaci FVE na střechu, je nutné postupovat při daňovém odepisování v souladu s účetními postupy a roztřídit jednotlivé samostatně využitelné části majetku do jedné karty a tyto individuelně odepisovat. V případě složitých kombinací nabízíme posouzení daňových odpisů naším daňovým poradcem.

Mohu si odečíst DPH z investice do FVE?
Ano, ale musíte být přihlášen jako plátce daně z přidané hodnoty u místně příslušného Finančního úřadu.

Co znamenají daňové prázdniny u FVE?
Daňovými prázdninami rozumíme osvobození od daně z příjmu po určitou dobu. Podle současné legislativy nebudete výnosy z FVE danit první rok spuštění FVE a následujích 5 let od roku uvedení do provozu. Celkem tedy jsou daňové prázdniny 6 let. Vše v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., §4, odstavec 1) bod e).
Daňové prázdniny byly rozhodnutím vlády zrušeny od 1. ledna 2011 pro všechny instalace bez ohledu na rok uvedení do provozu.

Jak se uvádí cena fotovoltaické elektrárny?
Cena instalace fotovoltaické elektrárny se uvádí v Kč na 1kWp instalovaného výkonu FVE. V současnosti se cena na rodinných domech pohybuje v základní ceně od 75 tis. Kč/kWp do 90 tis. Kč/kWp. Součástí této ceny je postavení FVE na klíč, včetně vyřízení všech administrativních povolení a záležitostí. Cena může být i nižší, závisí na celkovém instalovaném výkonu, jednoduchosti střechy, apod.

Jaké jsou v současnosti nejvíce používané výkon panelů?
V současnosti se používají pro většinu střech panely jmenovitého výkonu od 180 až 230 Wp, výjimkou již nejsou ani 270Wp. Rozměry panelů jsou zhruba 1x1,7 metru (šířka x délka). U nejvýkonějších panelů se rozměry pohybují 1x2 metry.

Je zapojení FVE do napěťové soustavy jednofázové nebo třífázové?
FVE do výkonu 5 kW mohou být zapojeny jednofázově. FVE s výkonem převyšujícím 5 kW se zapojují třífázově. I tuto problematiku řešíme za vás a to konzultací s distributorem.

Jak si z instalovaného výkonu FVE vypočtu roční celkovou výrobu elektřiny?
Roční výroba elektřiny v kWh se vypočte vynásobením výkonu elektrárny a hodnotou výrobou elektřiny v daném místě ČR. Hodnota výroby elektřiny v okolí Plzeňska se může pohybovat od 930 až 990 kWh/rok. Pro větší FVE může být hodnota výroby elektřiny přesahující 990 kWh/rok.

Příklad: FVE o výkonu 5 kWp x 980 = 4900 kWh = 4,9 MWh

Jaká je energetická návratnost fotovoltaických panelů?
Energetická návratnost je doba, za kterou vyrobí panel tolik energie, kolik jí bylo potřeba na jeho výrobu. Dnešní energetická hodnota návratnosti panelů se pohybuje na úrovni 2-3 let a neustále klesá.

Co je to fotovolatický jev?
Jestliže dopadá světlo na rozhraní dvou polovodičových materiálů, vzniká elektrické napětí. Světlo se skládá z drobných nosičů energie, kterým říkáme fotony a dopadnou-li tyto fotony na fotovoltaický článek, budou poté uvolněny elektrony z n-vrstvy a tyto se budou přesouvat k p-vrstvě. Tento přesun vyvolá napětí a v důsledku připojení zátěže k již nakontaktovanému polovodiči, může protékat proud. Více o fotovoltaickém jevu se dozvíte v sekci
Fotovoltaické systémy - Úvod do FV systémů.

Jaký je rozdíl mezi panelem a fotovoltaickým článkem?
Fotovoltaický článek je velice tenká destička složená z Si a dalších příměsových materiálů o rozměrech 10x10 cm. Napětí článku je cca 0,5 V.
Fotovolatický panel vzniká sloučením několika fotovoltaických článků a to sériově-paralelním řazením. Průmyslová fotovoltaika je dodávána ve formě panelů, případně též v jejich nadstavbě (spojení skupiny panelů).

Co znamená jednotka výkonu Wp?
Výkon jednotlivých panelů je udáván v jednotkách Wp (Watt peak).
Jedná se o výkon vyrobený FV systémem při standardizovaném výkonovém testu (STC). Velmi zjednodušeně lze říci, že se jedná o hodnotu výkonu, která je z panelu vyprodukována za běžného bezoblačného dne a letním záření.

Jaké rozlišujeme typy instalací FVE?
Z hlediska šíření energie rozlišujeme na dva základní typy instalací – ostrovní systémy a systémy připojené k síti. U ostrovních systémů se vyrobená elektřina akumuluje a v případě potřeby je pomocí střídače z akumulované podoby dodávána zpět přes střídač pro spotřebu. V případě napojení FVE na síť zpravidla nedochází k akumulaci vyrobené elektřiny a veškerá výroba nebo přebytky jsou dodávány přímo do distribuční sítě.
Z hlediska místa vybudování FVE rozlišujeme typ instalací na střechu nebo volné prostranství (pozemek).

Kolik m2 je zapotřebí na výkon 1kWp?
V současnosti je zapotřebí plochy o velikosti 6-8 m2.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?
V současnosti se doba životnosti FV panelů pohybuje mezi 30-35 lety. Většina výrobců udává a zaručuje minimální životnost panelů a minimální hodnotu výkonu panelů. Výkon panelů se nyní garantuje na 90% v prvních deseti až dvanácti letech, v dalším období se garantuje minimálně 80% výkonu ve dvaceti až pětadvaceti letech.
Díky neustále se snižujícímu výkonu panelu v průběhu dalších několika let, mluvíme o zvyšující se degradaci panelu vlivem stárnutí, proto se bude jednat ve svém důsledku o ekonomickou životnost panelu než o jeho fyzikální narušení životnosti.

Je povinna distributorská společnost vykupovat vždy moji vyrobenou elektřinu?
Ano, distributorské společnosti mají ze zákona č.180/2005 Sb., O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, povinnost připojit k distribuční síti zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů a mají povinnost veškerou elektřinu vykoupit. (za předpokladu splnění technických požadavků na zařízení)

Jakým způsobem probíhá vyúčtování vyrobené elektřiny z FVE?
Zúčtovacím obdobím je ze zákona kalendářní měsíc. Vyrobená elektřina je fakturována distribuční společnosti na základě pravidelně zasílaných naměřených údajů.

Za jak dlouho se FVE zaplatí systémem zelených bonusů?
Doba návratnosti vaší investice do FVE je závislá při systému zelených bonusů na tom, jakou část z vyrobené elektrické energie dovedete současně spotřebovat. Za průměrných předpokladů lze říci, že pro rok 2011 se doba návratnosti vložených finančních prostředků pohybuje kolem 12-ti let.
V současnosti je výkupní cena garantována po dobu 20 let, jedná se tedy o investici výhodnou a bezpečnou (pro její garanci). Výkupní ceny jsou každoročně valorizovány o inex průmyslové inflace a to v rozpětí minimálně 2 až 4% ročně.

Jaká je uplatňována sazba DPH pro FVE?
U instalací na střechy rodinných domů, bytových domů, panelových domů a jejich na jejich příslušenstvích (podle Stavebního zákona) lze uplatnit sníženou sazbu DPH, ve výši 10% a to pro celou výši investice.
Podmínkou uplatnění snížené sazby DPH je, že se bude jednat o výrobnu, jejíž vyprodukovaná elektrická energie bude přednostně sloužit ke krytí spotřeby rodinného domu a bude i takto využita.

Co je to tracker a k čemu slouží?
Tracker (sledovací systém) je FV zařízení, které slouží pro sledování pohybu slunce během dne. Rozlišujeme podle pohybu trackeru – jednoosé nebo dvouosé, podle toho jakým způsobem dovolují sledovat pohyb slunce – vertikálně nebo horizontálně.
Trackerem můžeme zásadním způsobem zvýšit úroveň vyrobené elektrické energie. Podmínky pro nasazení trackeru jsou velmi individuální, neboť se vždy posuzuje nasazení této technologie v souvislosti s celkovým zdražením pořizovacích nákladů, skutečného navýšení slunečního záření v dané lokalitě a pravděpodobnost poruchy zařízení. V případě výpadku, zůstávají FV panely otočené v poslední kombinaci a mohou tak zásadním způsobem ovlivnit výrobu elektřiny do doby odstranění poruchy.

Mohu mít systém zeleného bonusu, pokud mám elektrárnu s instalovaným výkonem nad 30kW?
Ano, systém volby zeleného bonusu není omezen. Od roku 2009 je rozlišováno podle výkonu elektrárny, ve vašem případě platí od 30kW nižší sazba.

Má vliv barvy panelu na jeho výkon?
Ano, má. Přirozená barva křemíku jako základního výrobního materiálu je modrá. Lze vyrobit i jiné barvy panelů, zpravidla však jiná barva je dosahována snížením užitných vlastností.

Jaký může mít moje vlastní elektrárna výkon, abych dostal od Komerční banky a.s. 100% úvěr?
Financování fotovoltaické elektrárny z úvěru KB je prioritně posuzováno na základě příjmů žadatele a zajištění úvěru.
Zpravidla se jedná o podporu instalace střešních systémů rodinných domů, přibližně se dá říci do výkonu elektrárny 8,5kWp – což odpovídá průměrnému rodinnému domu.

Platí nabídka spolupráce s Komerční bankou, a.s. i tehdy, pokud chci panely umístit na zahradu nebo na volné prostranství?
Účelem úvěru je rekonstrukce, případně modernizace rodinného domu, umístění panelů není omezeno jen na střešní instalace, ale i na pozemek, pokud je v těsné blízkosti rodinného domu. Projekty s vyšším výkonem, případně s velkou plochou se financují prostřednictvím podnikatelských úvěrů.

Co musím splnit, abych dostal úvěr od Komerční banky a.s.?
Podmínkou získání hypotečního úvěru od Komerční banky, a.s. je doložení vašeho rodinného příjmu a formy zajištění hypotečního úvěru (tj. zástavní právo k nemovitosti). Posouzení bonity žadatele probíhá na obchodních místech KB a každý projekt je individuálně posouzen