Plzeň - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Hlavní strana

 


 Fotovoltaické systémy  Solární termické systémy  Tepelná čerpadla
Fotovoltaické systémy Termické solární systémy Tepelná čerpadla

Fotovoltaické elektrárny 
  pro rodinné i bytové domy
   a průmyslové haly

• NOVINKA!!!
   Ohřev vody pomocí
   
fotovoltaiky a spirály na
   
stejnosměrný proud

Regulace využití přebytků
   výroby FVE

Fotovoltaické ostrovní
  systémy

Monitoring a vzdálený
   dohled fotovoltaických
   elektráren

Program FAKTURACE
   výroby FVE

Výkazy v CS OTE
 
 návody pro snadné
   
výkaznictví

Vzdálená Pomoc s CS OTE

Solární termické systémy
   pro ohřev vody

• Solární termické systémy 
   pro podporu vytápění

• Solární termické systémy
   pro ohřev  vody v bazénu

Solární termické systémy
  pro ohřev TUV a podporu
  vytápení

Dotace, Zelená úsporám

• Projektování, dodávky,
  montáž, servis a údržba

Energetické audity

 

 

• Tepelná čerpadla
    vzduch - vzduch

Tepelná čerpadla
    vzduch - voda

Tepelná čerpadla
    země - voda

• Tepelná čerpadla
    voda - voda

• Dotace, Zelená úsporám

Projektování, dodávky
  montáž, servis a údržba

• Ventilační tepelná
  čerpadla ideální pro
  nízkoenergetické domy

• Úspory vytápění 45-55%

 

 Mikrokogenerace  úspory energií  Veřejné osvětlení
Mikrokogenerace Úspory energií Veřejné osvětlení

• Mikrokogenerace jako
  zdroj tepla a elektřiny

• Vytápění pro rodinné a
  bytové domy, průmysl,
  školy, nemocnice, ...

Účinnost 97% při paralelní
  výrobě tepelné a elektrické
  energie

• Světový energetický trend

• Princip zeleného bonusu

Dotační programy

• Kompletní energetické
  projekty na klíč

  Ekoproud

Optimalizace spotřeby
  a výroby energie

• Nasazení úsporných
  spotřebičů a jejich řízení

• Analýza odběrového
  diagramu, měření
  kritických míst a jejich
  řešení

• Využití alternativních
  zdrojů do energetického
  mixu

Energetický management

Elektromobilita

• Tvorba územní energetické
  koncepce měst a obcí

Průkaz energetické  náročnosti budovy (PENB)

Optimalizace veřejného
  osvětlení, projekce, studie

• Návrhy a výpočty úspor pro
  vnitřní i venkovní osvětlení

Regulace intenzity
  osvětlení a instalace
  úsporných LED svítidel

• Vzdálený dohled a 
   programové řízení dílčích
   světelných bodů

Sofware pro pasportizaci,
  dispečerské řízení,
  manažerské řízení, údržbu
  a ekonomiku osvětlení

Dodávky komponent VO

Projekt °GENIELITE

 


 

 

Nemusíte strádat, abyste ušetřili. Poznejte sílu moderní energie CNE.

 

Kolik platíte za 1kWh tepla? Poznejte sílu moderní energie CNE

Čekáte na zázrak?
 

Zvolte správný tým

Nová zelená úsporám podporuje i fotovoltaické systémy