Navigace

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

QR kód

Kontaktní informace o CNE.

kontaktní informace pro Vaše mobilní zařízení

klikněte na obrázek pro zvětšení

Zakládající člen ČFA

Jsme členem České fotovoltaické asociace, o. s.

Člen AVTČ

Jsme členem Asociace pro využití tepelných čerpadel

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 7. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 19 až 15°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 21. 7. 2024, 18:32:21
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tepelná čerpadla kaskáda CNE

Časté dotazy pro tepelná čerpadla

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je v principu chladicí zařízení. Stejně jako např. chladnička. Má dvě strany - vysokotlakou, na které topí (předává teplo vodě otopné soustavy) a nízkotlakou, na které chladí (nejčastěji odebírá teplo z venkovního prostředí). Je poháněno elektrickou energií. Hlavní součásti chladícího okruhu tepelného čerpadla jsou kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Okruh je naplněný pracovní látkou – chladivem, které periodicky mění své skupenství. Ve výparníku se chladivo při nízkém tlaku odpaří a odebere tím teplo např. venkovnímu vzduchu. V kompresoru se páry chladiva stlačí, tím dojde ke zvýšení jejich teploty. V kondenzátoru stlačené páry předají teplo otopné vodě a zkapalní. Expanzní ventil prudce sníží tlak, kapalné chladivo se vstřikuje do výparníku a celý cyklus se opakuje.

 

Topí tepelné čerpadlo vzduch/voda i při nízké venkovní teplotě?

Každé tepelné čerpadlo vzduch/voda je vyvinuto a testováno pro přírodní podmínky České republiky. Bez problémů pracuje i při teplotách -200C, ale tak nízká teplota bývá většinou ráno a poměrně po omezenou dobu. Některé typy tepelných čerpadel pracují až do -250C.

 

Topí tepelné čerpadlo vzduch/voda i pře extrémně nízkých teplotách?

Fyzikální hranice teploty do které může tepelné čerpadlo pracovat, je určena výběrem chladiva, které koluje v primárním (venkovním) okruhu tepelného čerpadla. Kromě fyzikální otázky je však důležitější ekonomika provozování tepelného čerpadla při tak nízké teplotě. Platí totiž základní poučka, že čím nižší venkovní teplota, tím klesá topný faktor (COP) čerpadla. Při teplotách pod -15OC bývá COP již tak nízké, že ekonomika provozování již není výhodná. Vzhledem k tomu, že v podmínkách České republiky je takových dní cca 1-2% v roce, vyplatí se aktivovat v tepelném čerpadle bivalentní (náhradní) zdroj vytápění, který může být nastaven tak, že přebírá výrobu tepla při nízké teplotě, při které tepelné čerpadlo již není ekonomicky efektivní.

Zabudovaný bivalentní zdroj v tepelném čerpadle je výhodný v případě poruchy, neboť výroba tepla a TUV bude vždy zajištěna, což zvyšuje dále komfort obsluhy a celoroční využívání tepelného čerpadla.

 

Co je topný faktor?

Topný faktor  (bývá označován COP) udává efektivitu čerpadla. V podstatě se jedná o poměr topného výkonu k příkonu tepelného čerpadla. V praxi to znamená, že tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 „vyrobí“ čtyřnásobně více tepla, než kolik spotřebuje dodané elektrické energie.

 

Jak se spočítá topný faktor?

Topný faktor (COP) se spočítá z poměru mezi vyrobenou tepelnou energií a vynaloženou elektrickou energií (příkon) kompresoru.

                        Tepelný výkon 

COP = ---------------------------------------

              Elektrický příkon kompresoru

 

COP je tedy bezrozměrná jednotka, udávající kolikrát lépe vyrobíme tepelnou energii tepelným čerpadlem ve srovnání s elektrickou energií.

Z hlediska celkové roční účinnosti tepelného čerpadla se zavádí průměrný sezónní topný faktor (zkratka SPF), který je definován jako poměr dodaného množství tepla tepelným čerpadlem v průběhu celé doby provozu v kalendářním roce a celkového množství spotřebované elektrické energie kompresoru a všech dalších pomocných zařízení oběhu (čerpadel, ventilátorů, odmrazovačů).

V jakých hranicích COP se dnes pohybují sériově vyráběná tepelná čerpadla?

 

 • TČ země  - voda                       B0/W35 - 4,3
 • TČ voda -  voda                        W10/W35 - 5,1
 • TČ vzduch - voda                     A2/W35 - 3,1
 • TČ přímé odpařování - voda     E4/W35 - 4,3

 

Uváděné COP platí při uvedených teplotách. Pro příklad A2/W35 u kvalitního vzduchového čerpadla : při teplotě vzduchu 2OC a teplotě otopné vody 35OC je výkonové číslo (COP) rovno nejméně 3,1. Chceme-li proto jednotlivá kvalitní tepelná čerpadla mezi sebou porovnávat, platí zásada porovnávání u stejných typů TČ při stejných venkovních a vnitřních teplotách.

Pro názornost uvádím i průměrná čísla SPF (zdroj: EHPA) u nových zdrojů

 • TČ země  - voda                       SPF - 4
 • TČ voda -  voda                        SPF - 4,5
 • TČ vzduch - voda                      SPF - 3,5
 • TČ přímé odpařování - voda      SPF - 4,2

 

Je pro vytápění objektů vhodné invertorové tepelné čerpadlo?

Původně jde o klimatizaci používanou jako tepelné čerpadlo, z toho plynou konstrukční nedostatky. Menší výparník znamená horší účinnost invertorového tepelného čerpadla a časté zamrzání z důvodu malé rozteče lamel. S tím souvisí i vyšší hlučnost výkonných ventilátorů určených pro režim chlazení. Celé zařízení je technicky překonané z hlediska spotřeby elektrické energie. Téměř neustálý provoz zvyšuje provozní náklady o spotřebu oběhového čerpadla, ventilátorů i frekvenčního měniče a snižuje životnost čerpadla. Venkovní jednotka je dlouhodobě vystavena vlivům počasí, přesto se místo trvanlivého nerezového krytu používá lacinější povrchově upravený plech.

 

Dá se použít tepelné čerpadlo i pro stávající systémy s radiátory? 

Kombinace tepelného čerpadla se stávajícími radiátory je naprosto běžná a  funguje spolehlivě. Obraťte se na naše odborníky, kteří rádi navrhnou nejlepší technické řešení po předchozí prohlídce topné soustavy.

 

Jaká je hlučnost venkovní jednotky?

Tiché provedení venkovní jednotky umožňuje instalaci tepelného čerpadla i v hustší městské zástavbě. Optimální umístění doporučujeme konzultovat s našimi odborníky.

 

Lze použít tepelné čerpadlo k ohřevu teplé užitkové vody (TUV)?

Tepelná čerpadla jsou vhodná i k ohřevu teplé vody. Pro rodinné domy jsou tepelná čerpadla však primárně určena pro vytápění, využití stejného tepelného čerpadla pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) dále zlepšuje jeho ekonomickou návratnost. Optimální variantu vám naši odborníci navrhnou přímo na místě.

 

Jaká je životnost tepelných čerpadel? Co se musí kontrolovat a udržovat?

V současné době se v běžných tepelných čerpadlech používají spirálové kompresory. Jejich životnost by měla být dle výrobců delší než 30 let. Nejsou ovšem tak dlouho ve výrobě, aby to bylo možné potvrdit. Každopádně je to jediná část tepelného čerpadla, která může podléhat opotřebení. Z hlediska údržby je u některých systému voda/voda třeba občas kontrolovat vodní filtr, aby nedošlo k poklesu průtoku. U TČ vzduch voda se před topnou sezónou podle potřeby vyčistí lamely výparníku, zkontroluje odtok kondenzátu. Obecně je možné říci, že současná tepelná čerpadla nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

 

Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduch-voda a země-voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda vás v budoucnosti neomezuje při plánování zahrady, protože odebírá energii pouze z venkovního vzduchu. Proto jsou uvedená čerpadla investičně podstatně levnější než země-voda, odpadají veškeré zemní práce a vrty.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve spojení s bivalentním zdrojem většinou pracuje do nižších venkovních teplot než země-voda (je nižší bivalentní bod).

Čerpadla země-voda jsou velmi drahá, proto se navrhují na nižší topný výkon. Mohou tedy krýt tepelné ztráty objektu pouze do poměrně vysokých venkovních teplot (např. 00 C), kdy se přepíná na bivalentní (náhradní) zdroj. Dochází tak ke značné degradaci těchto systémů a podstatnému snížení celkového efektu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je lepší nebo při stejné kvalitě topného systému investičně i provozně levnější variantou.

 

Jak dlouho trvá instalace tepelného čerpadla země/voda x vzduch/voda?

Pro tepelné čerpadlo vzduch/voda není nutné žádné povolení, délka standardní montáže trvá 2 – 4 dny.

tepelného čerpadla země/voda je před zahájením vrtných prací nutné zařídit povolení pro vrty a zajistit odvoz vyvrtané suti. K povolení potřebujete projekt na zemní sondy, schválení vodoprávním úřadem, Báňského úřadu a hydrogeologický průzkum. Kompletní instalace tepelného čerpadla země/voda se zemní sondou trvá běžně až několik měsíců. Důležité je vybrat správného dodavatele vrtů, vždy platí pravidlo lépe méně hlubších než více mělčích vrtů.

 

Mám provedené zateplení rodinného domu, je vhodné tepelné čerpadlo i pro mě?

Tepelné čerpadlo díky své funkci je pro vás ideálním řešením a náhradou za používaný plynový kotel. Orientačně se dá říci, že instalací kvalitního tepelného čerpadla dosáhnete dalšího cca 50% snížení nákladů na vytápění a přípravu TUV.

 

Nevyznám se v kvalitě prodávaných tepelných čerpadel, doporučíte mě co vybrat? 

Z vašeho dotazu není jasné, zda máte na mysli nízkoteplotní tepelné čerpadlo (tedy tzv. klasické) nebo vysokoteplotní čerpadlo. Pokud se bude jednat o novostavbu, pak se bude vždy jednat o nízkoteplotní čerpadlo. Na základě našich profesních zkušeností a zkušeností z Asociace pro využití tepelných čerpadel doporučujeme tyto konkrétní výrobce:

NIBE, Viessmann, IVT.

 

Doporučíte mě objednat si tepelné čerpadlo na internetu ? Zaujala mě atraktivní cena.

Nákup tepelného čerpadla na dálku (přes internet) nelze obecně doporučit. Obecně platí, že internetové objednávání se vyplatí všude tam, kde dopředu přesně známe výrobce a přesný typ výrobku co si chceme vybrat.
Kvalitní tepelné čerpadlo svou životností přesahuje 20 let a proto nedoporučujeme objednání a koupi tepelného čerpadla (bianco) bez poskytnutí kvalitních a ověřených referencí, instalované a léty provozované v klimatických podmínkách kupujícího.

Na závěr shrnutí, že vaše auto, se kterým budete v budoucnosti jezdit 5-8 let, také nekupujete přes internet, ale rádi se seznámíte s přednostmi a výhodami kupovaného automobilu a to samé bych doporučil i vám.
 

Mám v rodinném domku podlahové vytápění. Lze využít i pro mě tepelné čerpadlo?

Ano. Právě podlahové vytápění je vhodné pro vytápění za pomocí tepleného čerpadla. Snížením topné vody v okruhu podlahového topění docílíme nižší ztráty a celkového zlepšení účinnosti provozování (COP i SPF).

 

Rozhoduji se o instalaci TČ země/voda, ale realizační firma mě zrazuje, že nemáme vhodnou příjezdovou cestu, má pravdu?

Vyvrtání jednoho nebo několika vrtů představuje dovoz vrtací techniky na místo. Pokud není možné přemístit vrtací techniku pozemní cestou, je potřeba ověřit přemístění jiným způsobem např.: autojeřábem. Všechny serióuní vrtací firmy dnes mají potřebná zařízení, včetně vhodného transportu, a dohlédnou aby realizace na vašem pozemku proběhla ohleduplně, čistě, profesně a ekologicky.

Pokud by opravdu nebylo jiné řešení pro přesun vrtací soupravy, bylo by vhodné zvážit záměnu vrtu za instalaci plošného kolektoru (pokud máte ovšem potřebnou velikost pozemku).

 

Přemýšlím o instalaci tepelného čerpadla země/voda a chci se zeptat kolik vrtů a jak hluboké budu potřebovat na vytápění RD? Dnes topím plynovým kotlem o výkonu 20kW.

Na tuto otázku dokáže dát přesnou odpověď pouze geolog, který zná lokální podmínky instalace. Velice zhruba platí pro ČR, že s každým vyvrtaným metrem se uvažuje s hodnotou 30 až 100 W. Pro oblast hornin s vysokým výskytem podzemní vody se dá počítat až se 100W/m; v opačném případě u nezpevněných hornin a písků s malým obsahem vody se uvažuje jen 30W/m. Z hlediska správného dimenzování je potřebné se zabývat ještě délkou období, po kterou bude energie z vrtu zatěžována.

Ve vašem případě budete potřebovat nejméně vrt o celkové délce mezi 200 až 667 metry. Průměrná hloubka vrtu se dnes pohybuje na úrovni 100 metrů/vrt, z toho plyne že budete potřebovat nejméně od 2 do 7 vrtů.

 

Mám velký pozemek a rozestavěnou novostavbu rodinného domu. Je vhodný jako zdroj zemní energie využít plošný kolektor místo vrtu, abych ušetřil peníze?

Ano, použitím plošného kolektoru můžete ušetřit až desítky %, záleží na geologii vrtaného podloží a délce vrtu.

V praxi lze počítat u protékající spodní vody hodnotu 40W/m2; v případě suchých a nesoudržných hornin jen 10W/m2. Jakou hodnotu při projektování použít vám sdělí geolog, který zná místní podmínky. V případě, že budete vytápět vnitřní nebo venkovní bazén, prodloužíte roční dobu provozování tepelného čerpadla, snižte uvedené hodnoty minimálně o 20%. Návrh přenechejte vždy odborné firmě, jedině ta, vám poskytne garanci správného dimenzování podle vaší potřeby tepla.

 

Co je to injektáž a k čemu slouží?

S požadavkem na injektování se setkáváme u vrtů, kdy meziprostor vrtu, t.j. prostor mezi stěnou vyvrtaného otvoru a kolektorem. Meziprostor musí být pečlivě a odborně vyplněn. Proč? Přes toto vyplnění se realizuej přestup tepla od horniny a okolní zeminy ke kolektoru a dále proudícím médiem k tepelnému čerpadlu. Proto pro zkvalitnění přenosu tepla se přidávaní tepelně vodivé přísady, která zvyšují COP (SPF) tepelného čerpadla.

 

Jsou lepší 2 hlubinné vrty o hloubce 200 metrů nebo 4 vrty po 100 metrech?

Pokud není problém s místem pro příslušný počet vrtů, doporučujeme provést větší počet vrtů s menší hloubkou (tedy 4 vrty po 100 metrech).

 

Existují ještě dnes problémy s hlukem u tepelných čerpadel?

Hladina hluku venkovních jednotek u námi dodávaných tepelných čerpadel mají hladinu akustického tlaku (hluk) pod hodnotou platných hygienických norem. V některých specifických případech může odraz zvuku při reálném umístění změnit hladinu akustického tlaku, proto doporučujeme na snížení hladiny venkovního hluku např.: stavebními přepážkami (stěny, ohrady, oplocení, směřování proudění vzduchu, absorpce hluku trávníkem a výškou porostu, apod.

 

Co znamená zkratka EHPA a grafické označení "Q"?

Zkratka EHPA (European Heat Pump Association) zaštiťuje a propaguje evropskou značku kvality tepelných čerpadel Q, pro tepelná čerpadla prodávaná na našem trhu.

„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériích, může úspěšně napomoci dalšímu rozvoji rostoucího trhu tepelných čerpadel a to zejména tím, že:

 • Poskytuje spotřebiteli jistotu, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry
 • Potvrzuje, že dovozce nebo výrobce poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť.
 • Je podkladem pro přidělování dotací a podpor na tepelná čerpadla.
 • Odděluje na trhu prověřené značky tepelných čerpadel a značky, u kterých nejsou udávané paramerty nezávisle kontrolovámy .

 

Jaká návratnost investice při pořízení tepelného čerpadla?

Srovnání pořizovacích investičních nákladů a doby návratnosti naleznete v samostatné kapitole KALKULACE, PŘÍNOSY tepelných čerpadel.

Úspory dosahované tepelnými čerpadly jsou při dnešních cenách energií tak vysoké, že investice se během několika málo let vrátí. U novostaveb velice zhruba se návratnosti pohybují mezi 4 až 7 roky, u již realizovaných staveb kdy je nutno zrekonstruovat stávající systém topení, činí zhruba návratnost 5 až 8 let.

 

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost v současnosti vyráběných tepelných čerpadel je plně srovnatelná jako u jiných typů zdrojů tepla (ve srovnání s plynovými kotli). Srdcem tepelného čerpadla je kompresor a ten by měl vydržet u kvalitních čerpadel minimálně 20 let (někteří výrobci uvádějí i 30 let), nebo cca 50.000 naběhaných provozních hodin. V případě dobře dimenzovaného tepelného čerpadla a jeho optimálního provozního režimu  lze dobu životnosti významným způsobem prodloužit.