Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

QR kód

Kontaktní informace o CNE.

kontaktní informace pro Vaše mobilní zařízení

klikněte na obrázek pro zvětšení

Zakládající člen ČFA

Jsme členem České fotovoltaické asociace, o. s.

Člen AVTČ

Jsme členem Asociace pro využití tepelných čerpadel

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 4. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 22. 4. 2024, 0:59:51
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Veřejné osvětlení

SW pro dispečerské řízení veřejného osvětlení

DATMO RVO

Systém pro řízení a správu veřejného osvětlení DATMO RVO obsahuje následující moduly:

 • GIS – nástroj pro zaměření a grafické zobrazení všech nadzemních prvků veřejného osvětlení
 • ELS – kompletní elektro-schémata zapojení sítě veřejného osvětlení
 • ON–LINE – sběr dat z provozu veřejného osvětlení pomocí komunikačních pojítek
 • SERVIS - vedení evidence a odstranění poruch v síti veřejného osvětlení
 • EKO – ekonomický modul pro vyhodnocení všech provozních nákladů spravovaného 
      majetku veřejného osvětlení

GIS

Pasportizace majetkového souboru veřejného osvětlení v oblasti pořízení dat zahrnuje:

 • zaměření všech nadzemních prvků majetkového souboru veřejného osvětlení města  v GPS souřadnicích  a umístění všech těchto bodů-prvků do mapového podkladu, jehož typ je povinen před zahájením prací vyspecifikovat objednatel (vektorová nebo rastrová mapa)  
 • provedení jedinečného označení všech prvků v rozsahu:

RVO- rozvaděč veřejného osvětlení (zapínací skříň)
RZ- rozpínací skříň
SB- světelný bod
SZ- speciální zařízení  napojené na rozvody veřejného osvětlení (City-light, automaty DP, městské hodiny…)

Rozsah instalace:

Prvek veřejného osvětlení - obecné informace:

ELS

Tento modul využívá všech údajů získaných při pořizování  GIS na PDA a  při nahrání všech těchto údajů na server automaticky vykresluje  elektro-schémata jednotlivých zapínacích míst RVO a provádí jejich automatickou kontrolu.

Propojení prvků:

Prvek veřejného osvětlení - elektrické zapojení

ON-LINE

Modul ON-LINE zabezpečuje v rámci celého SW DATMO RVO  komunikaci se   všemi aktivními prvky ŘS, zabezpečuje sběr dat , přenos všech povelů vydaných s CD do systému prostřednictvím  zvolených komunikačních prostředků. (viz vizualizace přenesených dat)
 

Odezva systému

Na základě dlouhodobé zkušenosti s dlouhodobě provozovanou aplikací obdobného rozsahu navržený systém zaručuje odezvu na hromadné povely  (broadcast) zejména pro zapnutí veřejného osvětlení do 3 sekund s  kompletním výpisem odezvy kontroly zapnutí (1 000 ks RVO) do 10 min.  Jednotlivé adresované povely do 3 sekund. Aplikace umožňuje ve  vizualizaci na CD provést kontrolu  rychlosti  a komunikace z  kterýmkoliv RVO v systému, včetně ověření provozního stavu všech základních prvků rozvaděče veřejného osvětlení (radiomodem RACOM, zdroj OVZ, CPU DATMO a SPP).
 

Vzdálená kontrola a servis komunikace

Mezi největší přednosti nabízeného řídicího systému, při provozu  prostřednictvím radiomodemů RACOM, patří okamžitá a adresná reakce na závady v komunikaci a díky dálkovému dohledu,  přes nadřazenou radiovou síť MODANET případně prostřednictvím internetu lze měnit konfiguraci sítě nebo provádět SW zásahy do jednotlivých modemů na kterémkoliv rozvaděči. Díky tomuto způsobu komunikace lze obdobně zabezpečit kontrolu základních prvků HW  jednotlivých rozvaděčů – viz odezva systému.


Možnosti vizualizace řídicího systému na CD

Zobrazení  veličin nebo odměřených hodnot načtených z CPU DATMO které slouží pro řízení a správu celého systému veřejného osvětlení:

 • Zobrazení všech RVO nad mapou spravované lokality veřejného osvětlení z  databází všech zapínacích míst  ZM – RVO s adresným určením
 • Konfigurace RVO, typy všech použitých prvků
 • Parametry a adresy komunikace
 • Datum, čas – pilotní pro RVO
 • Přítomnost napájecího napětí RVO a jeho velikost v jednotlivých fázích
 • Stav hlavního jističe RVO
 • Stav hlavního stykače
 • Stav elektroměru
 • Provozní stav RVO
 • Stav stykače  BY-PASS
 • Signalizace otevření dveří rozváděče

-  elektroměrová část
-  rozvodná a řídící část

 • proudové zatížení jednotlivých vývodových kabelů při provozu veřejného osvětlení
 • proudové zatížení jednotlivých vývodů – referenční stav
 • Stav záložní baterie napájecího zdroje
 • Přehled stavu zdroje, pojistek na jednotlivých vývodech napájení, teplota  vnitřní, vnější
 • Stav baterie  CPU DATMO
 • Stav jednotlivých světelných bodů při rozšíření CPU DATMO o MSB-K počet výpadků světelného zdroje za poslední periodu zapnutí
 • Informace o stavu fotobuněk (5ks) jako podpora zapínání systému veřejného osvětlení
 • Spínacího astronomického kalendáře veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení
 • Regulační křivky vysílačů DATMOCONTROL

Řízení a ovládání jednotlivých prvků  rozvaděče veřejného osvětlení a  veličin řídícího systému veřejného osvětlení z centrálního dispečinku:

 • Hromadné  nebo jednotlivé zapínání  RVO pro veřejné osvětlení, slavnostní osvětlení
 • Při rozšíření CPU DATMO o MSB – K zapínání nebo vypínání jednotlivých světelných míst
 • Hromadný nebo jednotlivý odečet  elektroměrů dle potřeby nebo  nastavení
 • Odečet napájecího napětí v jednotlivých rozvaděčích veřejného osvětlení
 • Odečet  proudového zatížení vývodových kabelů jednotlivých rozvaděčů veřejného osvětlení a porovnání s referenčními hodnotami
 • Provedení dálkového nastavení regulačních křivek rozvaděče veřejného osvětlení
 • Provedení kontroly komunikace jednotlivých rozvaděčů veřejného osvětlení, včetně komunikačního protokolu
 • Provedení kontroly komunikace s kontrolou HW rozvaděče veřejného osvětlení

Dle zadání provozovatele je sestaven celkový registr kritických alarmních hlášení systému se zvukovou signalizací ve více úrovních dle důležitosti alarmu. Vizualizace alarmních hlášení a sestavení celkového registru je sestaven dle požadavků provozovatele s propojením na modul HLÁŠENKA – ŽÁDANKA

SERVIS

Tento modul zpracovává výstupní registr alarmních hlášení z modulu ON–LINE a z dalších zdrojů (telefonické nebo e-mailové hlášení občanů o  poruchách v síti veřejného osvětlení) a dle přednastavených registrů dispečer zabezpečuje jejich  elektronickou distribuci na příslušná střediska  (údržba veřejného osvětlení, správa veřejného osvětlení) sleduje jejich odstranění z hlediska příčiny poruchy a termínu odstranění, tyto informace jsou současně ukládány do modulu GIS případně ELS pro vyhodnocení potřeb  a vyhotovení plánů investic na obnovu obou typů osvětlení(OV/SO). Odstranění  poruchy údržbou veřejného osvětlení se současně promítá do modulu EKO.

EKO

Ekonomický modul pro vyhodnocení všech provozních nákladů spravovaného  majetku. Zpracovává automaticky údaje z modulu ON – LINE a SERVIS v  členění nákladů dle zadání provozovatele. (energie, materiál, práce). Tento modul slouží managementu společnosti pro řízení všech procesů při provozu  souboru veřejného osvětlení.