Navigace

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

QR kód

Kontaktní informace o CNE.

kontaktní informace pro Vaše mobilní zařízení

klikněte na obrázek pro zvětšení

Zakládající člen ČFA

Jsme členem České fotovoltaické asociace, o. s.

Člen AVTČ

Jsme členem Asociace pro využití tepelných čerpadel

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 6. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 24. 6. 2024, 19:06:19
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Termická solární zařízení CNE

Možnosti financování a dotací pro termické systémy

 

Nabízíme financování výstavby solárního (termického) systému ve spolupráci s:

EKOprogram

EKOprogram je určen pro každého, komu není lhostejné životní prostředí nebo kdo chce uspořit náklady za energie. Na každý projekt, který splňuje kritéria účelovosti, můžete s EKOprogramem získat výhodnější financování.

Na menší projekty se hodí naše REKOpůjčka plus. Získáte ji do 500 000 Kč bez zajištění a umožní vám měnit výši splátek podle potřeby.

 EKOprogram od RB stavební spořitelny Pro plány nad 500 000 Kč je ideální volbou úvěr HYPOsplátka plus. V případě potřeby si totiž můžete například posunout splátky až o 6 měsíců

 

 

Pro jaké účely lze využít EKOprogram?

 • zateplovací systémy bránící úniku tepla

  zateplení fasády, střech, podlah, výměna oken a dveří
 • modernizace topných systému zvyšující účinnost vytápění

  výměna kotle a radiátoru, instalace regulace
 •  

  alternativní zdroje elektrické a tepelné energie, s jejichž pomocí lze snížit náklady na minimum

  solární fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla, solární termické panely

 

 Příklady financování úspor CNE a RB Stavební spořitelny

Více informací, vč.aktualizace úvěrových produktů naleznete >>> ZDE

 


Nová zelená úsporám 2013

Základní podmínky programu Zelená úsporám:

Výše dotace a jejich alokace, sledované parametry, harmonogram, termíny a další v bodech:

Principy a přínosy programu

 • umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů
 • zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů
 • zlepšit vzhled měst a obcí v ČR
 • zpřístupnit financování podporovaných opatření pro všechny zájemce se schváleným projektem

 

Rozdělení alokace (cca 28 mld.Kč)

komplexní rekonstrukce soukromých budov 70% financí, 30% na budovy veřejné služby, a to v této struktuře:

 • objekty k bydlení - rekonstrukce 55%
 • objekty k bydlení - nová výstavba 15%
 • celkem objekty k bydlení tedy 70%
 • objekty veřejných služeb - rekonstrukce 24%
 • objekty veřejných služeb - nová výstavba 6%
 • celkem objekty veřejných služeb tedy 30%

Podpora postupně formou výzev vždy stanoven termín, oblast podpory a výše prostředků, příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu.

 

Formy podpor pro objekty k bydlení: přímé dotace, zvýhodněný úvěr, bonus

 • pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů
 • nastavení výše přímé podpory - pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podíl z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy
 • podpora i na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy

Podpora výhradně komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov, tedy:realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy – izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod., instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy - např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace

 

Sledované parametry:

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
 • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory
 • dosažení bude doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav

Výše dotace na objekty k bydlení :

 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů
 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných nákladů
 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z uznatelných nákladů

1. výzva žádosti od srpna 2013 pro RD (1,4 mld.), akceptovány realizace započaté po 1. 1. 2013 Příjem žádostí výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na pracovištích SFŽP (využití 14 krajských pracovišť SFŽP).

 

Formy podpor pro veřejné budovy:

 • přímá podpora až 90% z celkových způsobilých výdajů
 • pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí (stanovení maximální výše podpory na m2 každé konstrukce obálky budovy)
 • omezeno pravidly veřejné podpory – ještě není notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporu

 

Časový harmonogram Zelená úsporám II:

 • prosinec 2012- diskuze záměru s odbornou veřejností a zájmovými svazy, schvalování programu vládou včetně mezirezortního připomínkového řízení
 • leden - únor 2013 - vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám (čeká se na novou vyhl. o ENB)
 • březen 2013 - vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku
 • srpen 2013 - zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
 • podzim 2013 - administrace žádostí v rámci první výzvy
 • podzim 2013 - první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
 • 2014 - vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
 • 2015 - realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby
 

Kalkulačka NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 Kalkulačka Nová Zelená úsporám

 

Aktuální podmínky, opatření a výzvy naleznete www.novazelenausporam.cz


 

Zelená úsporám

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
 

V podoblasti C.3 je pak podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem, nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15 let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení, k čemuž se zaváže čestným prohlášením. Pokud se v období těchto 15 let změní osoba vlastníka, přechází tato podmínka na nového majitele. Ten se pak může rozhodnout, zda podmínky poskytnutí dotace na sebe převezme.Podporu lze poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo v průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Rozhodující není trvalé bydliště žadatele, ale určení (kolaudace) objektu pro celoroční (trvalé) bydlení.Podpora se poskytuje jednorázově formou přímé dotace prokázaných investičních nákladů
na realizaci Přílohami stanovených opatření. Výše dotace nikdy nepřesáhne výši prokázaných investičních nákladů na realizaci těchto opatření.


Výše podpory

 

Rodiné domy
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč 55 000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč 80 000

D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD Kč 20 000
E – C Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody Kč 10 000
E – C Zpracování projektu osazení a řízení podporovaného zařízení Kč 5 000

Bytové domy
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč/b. j. 25 000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč/b. j. 35 000

D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50 000
E – C Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody Kč 15 000
E – C Zpracování projektu osazení a řízení podporovaného zařízení Kč 15 000
 

b. j. – bytová jednotka (V případě instalace zdroje jde o bytovou jednotku, která je napojena na otopnou soustavu nebo systém přípravy teplé vody, kde je zapojen podpořený zdroj.)

Maximální výše podpory pro jeden subjekt po dobu trvání Programu může dosáhnout maximálně 30 milionů Kč.

Čistá energie Praha 2011

 

DOTACE na solární systémy 60.000 Kč, tepelná čerpadla 80.000 Kč a fotovoltaické elektrárny 60.000 Kč

Dotace na tepelná čerpadla a solární kolektory pro obyvatele hlavního města Prahy pro rok 2011 z programu Čistá energie Praha jsou v běhu.
Realizujte svůj úsporný systém již dnes. Neváhejte, platí pravidlo „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“...

Kdo může o dotaci žádat žádat :

Fyzická  osoba s trvalým pobytem na  území České republiky  a  právnická osoba se  sídlem  na  území České republiky, která vlastní nebo užívá na území hl. m. Prahy byt a která zprovozní ekologický zdroj v bytě v termínu od  1. 9. 2010 do 31. 10. 2011.

Dotace se vztahuje na :

 • Náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla)
 • Ohřev teplé užitkové vody solárními kolektory
 • Fotovoltaické elektrárny
 • Využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a  dřevní palivové produkty)

Investoři,  kteří  uvedli ekologický zdroj do provozu v období od 1.9.2010 do  9.6.2011, musí podat žádost nejpozději do 30.6.2011. Instalace a zprovoznění nového ekologického zdroje musí být provedeno a následně dokladováno v souladu s příslušnými technickými  normami a bezpečnostními předpisy odbornou firmou.

Výše dotační podpory

 • Tepelná čerpadla: 80 000 Kč a zároveň max. 50% nákladů
 • Solární kolektory: 8 000 Kč/m2 a zároveň max. 60 000 Kč na jedno zařízení a max. 50% nákladů
 • Fotovoltaické elektrárny: 4 000 Kč/m2 a zároveň max. 60 000 Kč na jedno zařízení a max. 50% nákladů

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků!

Přesnější podmínky k dotaci : Čistá energie Praha 2011